SYSKRIN

 

                                                        Syskrin type-01.
Laget etter en gammel modell med rokokkoben og profilert sarg. Syskrinet  har tilsammen fem rom. Et stort rom under som er like stort som bunnrammen, de fire andre er halvparten av dette rommet i størrelse. Det ene øvre rommet med lokk er delt opp i fire kammere til mindre ting som nåler, sneller og andre små sy-ting.
Utvendige mål er ca 25cm x 50cm og høyden fra gulvet og opp til toppen av bærehåndtaket er ca. 65-70cm.

                                                                                                                    Syskrin type-02
Dette syskrinet er laget på samme lesten som syskrin type-01. Forskjellen ligger i formen på benene, som her er dreide, og noe i formen på sargen. Stenderene til bærehåndtaket er også forenklet. Ellers er skrinet likt type-01 da det gjeller størrelse og utforming av kassene.Utvendige mål er ca 25cm x 50cm og høyden fra gulvet og opp til toppen av bærehåndtaket er ca. 65-70cm.

                                                                                                            Syskrin type-03
Dette syskrinet er laget på samme lesten som syskrin type-01og 02. Forskjellen ligger i formen på benene og formen på sargen. Stenderene til bærehåndtaket er også forenklet. Ellers er skrinet likt type-01 og 02 da det gjeller størrelse og utforming av kassene. Utvendige mål er ca 25cm x 50cm og høyden fra gulvet og opp til toppen av bærehåndtaket er ca. 65-70cm.

                                                                                                              Syskrin type-04
Dette syskrinet er laget uten ben. Ellers er skrinet likt type-01,02 og 03 da det gjeller kvadratet på kassene, mens høyden på kassene er ca. 7cm. Utvendige mål er ca 25cm x 50cm og høyden fra gulvet og opp til toppen av bærehåndtaket er ca. 32cm. Dette skrinet er bestilt på disse målene og har i denne forbindelsen lav høyde da det skal passe inn i annet interiør.

Syskrin type-03, modifisert.

Dette skrinet er i utgangspunktet type-03 men har blitt forandret etter kundens ønsker. Skrinet er også malt i grått også etter kundens ønske.

Syskrin type-01, malt i hvitt.

Syskrin type-03 laget med lavere håndtak enn vanlig standard. Totalhøyden på skrinet, med håntak, er ca 60cm.